Run4Wales: Gwirfoddoli mewn digwyddiadau ar raddfa debyg i bencampwriaeth y byd

Mae Run4Wales yn darparu digwyddiadau chwaraeon elitaidd proffil uchel y mae nifer fawr o bobl yn cymryd rhan ynddynt yng Nghymru, fel Hanner Marathon Caerdydd a Velothon Cymru.

Cynhaliwyd Pencampwriaethau Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd ym mis Mawrth 2016. Dyma oedd un o’r digwyddiadau gwytnwch corfforol mwyaf o’i fath yn y DU yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan roi cyfle i gyfranogwyr gystadlu ochr yn ochr â rhai o athletwyr gorau’r byd, yn ogystal ag ennill medal pencampwriaeth y byd.

Hefyd, cynhaliodd y trefnwyr yr arddangosfa chwaraeon, iechyd a llesiant gyntaf yng Nghymru: Expo Chwaraeon Caerdydd. Cynhaliwyd yr expo am dridiau dros benwythnos Gŵyl Banc y Pasg o ddydd Iau 24 i ddydd Sadwrn 26 Mawrth 2016 yn Arena Motorpoint Caerdydd yng nghanol y ddinas.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2017   Categorïau: Gwirfoddoli
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau