Archwaeth am wirfoddoli yng Ngŵyl Fwyd Sain Ffagan

Bu Amgueddfa Cymru yn cydweithio â phrosiect Ysbryd Gwirfoddoli Cymru fel rhan o’i Gŵyl Fwyd yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru fis Medi 2016. Cynhaliwyd yr ŵyl ddeuddydd, sy’n rhad ac am ddim i fynd iddi, am y tro cyntaf yn 2011, gan roi llwyfan i ystod eang o gynhyrchwyr bwyd o Gymru.

Adeiladodd yr ŵyl yn 2016 ar lwyddiant y blynyddoedd blaenorol, gan gynnwys cadw gwenyn, pysgota â phlu a chael blas ar fwydydd o’r oes haearn drwodd i ffefrynnau’r 1950au, ymysg atyniadau eraill.

Prosiect peilot Ysbryd Gwirfoddoli Cymru oedd y tro cyntaf i Sain Ffagan recriwtio gwirfoddolwyr newydd i gynnal yr ŵyl. Y flwyddyn flaenorol, roedd nifer bach o wirfoddolwyr rheolaidd yr amgueddfa wedi rhoi help llaw yn yr ŵyl. Yn 2016 roedd angen cyfanswm o 20 o wirfoddolwyr y diwrnod ar gyfer yr ŵyl ddeuddydd. Yn gyfan gwbl, gwirfoddolodd 30 o unigolion ar gyfer un diwrnod neu’r ddau ddiwrnod, mewn rolau a oedd yn cynnwys dosbarthu mapiau/taflenni a chyfeirio ymwelwyr, cynnal arolygon ymwelwyr ac ailgyflenwi’r dŵr yn y gweithgaredd godro gwartheg. 

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2017   Categorïau: Gwirfoddoli
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau