Rheoli data gwirfoddolwyr: Y Bartneriaeth Awyr Agored

Elusen yw Partneriaeth Awyr Agored sy’n mynd ati i ehangu mynediad at hamdden awyr agored yn y Gogledd-orllewin. 

Trwy gynnig cyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn hamdden awyr agored, a chael profiad o arwain gweithgareddau awyr agored drwy wirfoddoli, amcan y Bartneriaeth yw ehangu mynediad at waith yn y sector i bobl leol.

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi bod ar waith ers deng mlynedd, ac yn y pum mlynedd diwethaf mae’r elusen wedi cynnal gŵyl awyr agored flynyddol. Mae’r ŵyl wedi bod yn ddathliad ac yn ffordd o ddiolch i’r gwirfoddolwyr sy’n rhedeg clybiau awyr agored lleol. Mae’n cael ei chynnal yn llwyr gan wirfoddolwyr o glybiau gweithgareddau awyr agored lleol.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2017   Categorïau: Gwirfoddoli
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau