Gwirfoddolwyr yn cefnogi Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl: darparu gwirfoddolwyr mewn partneriaeth

Cynhaliwyd Gŵyl Gelfyddydau Iechyd Meddwl (yr Ŵyl) mewn lleoliadau ar hyd a lled Cymru yn ystod mis Hydref a mis Tachwedd 2016.

Yn dwyn y teitl ‘Walls:Muriau’, ymchwiliodd yr ŵyl i’r rhwystrau rhag cymryd rhan yn y celfyddydau, o safbwynt corfforol ac o ran agweddau, ar gyfer y bobl hynny sy’n dioddef o salwch meddwl.

Cefnogodd prosiect peilot Ysbryd Gwirfoddoli Cymru ddigwyddiad dros bedwar diwrnod a gynhaliwyd fel rhan o’r ŵyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Y prif sefydliad oedd Celfyddydau Anabledd Cymru gan mai ei gylch gwaith yw hyrwyddo a chefnogi artistiaid Anabl a Byddar ac eirioli ar eu rhan. 

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 15/08/2017   Categorïau: Gwirfoddoli
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau