Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi mewn Gofal Sylfaenol

Mae’r gweithlu Gofal Syflaenol yng Ngogledd Cymru o dan bwysau difrifol oherwydd prinder Ymarferwyr Cyffredinol. Mae’r fenter hon yn ymchwilio i ba mor effeithiol ydyw i Uwch Ymarferwyr Ffisiotherapi asesu cleifion sydd â phroblemau cyhyrysgerbydol yn glinigol yn hytrach na chael eu hases gan feddyg teulu – gan ryddhau meddygon teulu o’r llwyth achos hwn. Hyd yn hyn, mae 38% o’r holl atgyfeiriadau i’r gwasanaeth hwn yn rhai pwynt cyswllt cyntaf a chafwyd arbedion cost sylweddol.

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau