Integreiddio Cardioleg mewn Gofal Sylfaenol ac Eilaidd

Yn hanesyddol, yr unig lwybr a oedd ar gael i feddygon teulu atgyfeirio cleifion nad ydynt yn achosion brys at gardiolegydd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro oedd drwy eu hatgyfeirio i glinig cardiolegydd ymgynghorol i gleifion allanol. Drwy gydnabyddiaeth gynyddol nad oedd y sefyllfa bresennol bellach yn ymarferol, roedd angen model gofal newydd, ar sail cydweithredu rhwng gofal sylfaenol (meddyg teulu) ac eilaidd (cardiolegwyr). Datblygwyd system atgyfeirio electronig mewn ysbytai (HeRS2), a oedd yn hwyluso’r gwasanaeth eGyngor gan gardiolegydd ymgynghorol i feddyg teulu er mwyn galluogi cleifion i gael eu rheoli’n barhaus mewn gofal sylfaenol lle bo hynny’n briodol. Ochr yn ochr â’r eGyngor, sefydlwyd clinigau nyrsys a ffisiolegwyr arbenigol. Ers cyflwyno HeRS2 a gweithredu’r llwybrau newydd, nid oes angen apwyntiad mewn clinig gydag ymgynghorydd ar draean o’r cleifion a gaiff eu hatgyfeirio.

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau