Rhith-glinig - Dirywiad Macwlaidd Sy'n Gysylltiedig â Henaint

Nid oedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro broses ffurfiol ar gyfer rhyddhau cleifion â Dirywiad Macwlaidd sy'n Gysylltiedig â Henaint (AMD) ac roedd y gwasanaeth wedi'i ymestyn i'r eithaf. Datblygwyd llwybr AMD newydd, gan gynnwys Polisi a Phroses Ryddhau; defnyddiwyd methodoleg Cynllunio, Gwneud, Astudio, Gweithredu i brofi cylchoedd o newid ar gyfer pob Rhith-glinig wythnosol nes bod y broses wedi'i mireinio. Nodwyd bod 105 o gleifion yn gymwys i gael eu rhyddhau o fewn y Peilot hwn a rhyddhawyd 64 o'r rhain - gan leihau pwysau ar y gwasanaeth gyda mwy o gleifion yn cael eu rhyddhau yn ôl i Ofal Sylfaenol gyda'r cymorth a'r wybodaeth gywir yn eu lle.

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau