Dirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint: Rhaglen Beilot Clinigau Ymgynghorwyr

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ganolbwyntio ar Ddirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint (AMD) i wella’r llwybr a hwyluso rhyddhau cleifion. I ddechrau, roedd y peilot yn canolbwyntio ar symud cleifion ar garlam o’r llwybr presennol i’r llwybr newydd, gan ddefnyddio amser triniaeth yn faen prawf ar gyfer y symud. Dechreuodd llwybr newydd peilot ym mis Ebrill 2017. Defnyddiwyd methodoleg Cynllunio-Gwneud-Astudio-Gweithredu; fe wnaeth hyn ganiatáu am adborth sydyn a gwneud addasiadau. Bellach, mae ymgynghorwyr wrthi’n symud cleifion o’r llwybr presennol i’r llwybr newydd, gan gynnwys symud i Glinig Rhithwir (dim triniaeth am 6 mis a mwy); rhyddhau (AMD nad oes modd ei drin); a Chlinig Trin ac Ymestyn (AMD actif, y gellir ei drin).

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 14/12/2017   Categorïau: Cleifion Allanol - Darparu Apwyntiadau Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau