50 Shades of Clean Ltd.

Wedi'i leoli yng Ngheredigion, mae 50 Shades of Clean Ltd. yn fusnes gwasanaethau glanhau a rheoli eiddo 5 seren ar gyfer fflatiau, gwestai a thai gwyliau (hunanarlwyo, carafanau, Gwely a Brecwast), a hefyd yn cynnig gwasanaethau golchi dillad masnachol ar gyfer gwestai a lletyau gwyliau eraill. Prynodd y Perchennog Stephanie Evans y busnes ym mis Medi 2017 ac ers hynny mae wedi canolbwyntio ar greu delwedd brand newydd. Ar hyn o bryd mae 50 Shades of Clean yn cyflogi 18 aelod o staff. Mae’r uned golchi eisoes wedi cael ei symud i fodloni’r galw cynyddol am y gwasanaeth ac mae’r cwmni hefyd wedi ymledu i Sir Benfro, diolch i gontract gyda Sykes Holiday Cottages.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau