ACE Lifts

Sefydlwyd ACE Lifts ym 1988 gan Charles Salter, ac mae’n darparu ystod gyflawn o wasanaethau ar gyfer lifftiau, gan gynnwys gosod, cynnal a chadw, adnewyddu, gwasanaethu ac atgyweirio lifftiau. Mae'r busnes hefyd yn cynhyrchu ei gydrannau arloesol ei hun yn ei ffatri yn y D.U. Mae ACE Lifts yn dymuno ehangu ei gyfleusterau gweithgynhyrchu mewnol, yn enwedig ar gyfer ei lifft nwyddau ei hun, felly mae’n chwilio am adeilad newydd i’w brynu yng Nglannau Dyfrdwy fel rhan o'i gynlluniau twf. Mae'r busnes yn cyflogi 53 aelod o staff ar hyn o bryd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau