Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o faterion sy’n ymwneud â phobl Cymru, gan gynnwys yr economi, iechyd, addysg, a llywodraeth leol.

Drwy gydweithredu, llwyddodd academyddion a...
Sefydlwyd Adwell Foods ym 1993 yn y Mwbwls ar...
Mae Analysis Pro Ltd o Lanelli, ymgynghoriaeth o...
Mae cwmni Alchemy Expo, sy’n arloesi mewn creu...
Mae Abriox Ltd. o Gasnewydd, sef cwmni sy’n...