Ymsefydlu WASPI Mewn Llywodraethu Corfforaethol

Mae strwythurau llywodraethu priodol yn elfen hollbwysig o ymsefydlu fframwaith Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI) o fewn sefydliadau. Mae’r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar ddatrysiadau a nodwyd gan Gyngor Dinas Caerdydd. Fe’i bwriedir i ddarparu enghreifftiau o arfer da yn hytrach na rhagnodi mesurau y dylai sefydliadau eraill eu gweithredu. Cydnabyddwn fod sefydliadau’n cael eu strwythuro’n waha nol ac y gallai fod enghreifftiau eraill o arfer da sydd yr un mor effeithiol – hoffem glywed am unrhyw enghreifftiau o’r fath er mwyn i ni allu eu rhannu. Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Dinas Caerdydd ac yn enwedig Dave Parsons, y Rheolwr Llywodraethu Gwybodaeth, am y wybodaeth a ddarparwyd i gynorthwyo i ddatblygu’r astudiaeth achos hon.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 18/09/2015   Categorïau: WASPI
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau