1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella

Gwasanaeth gwella cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru yw 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella a ddarperir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ein nod yw cefnogi'r GIG i wella canlyniadau i bobl sy'n defnyddio gwasanaethau yng Nghymru.
Rydym yn rhan integredig o waith pob bwrdd ac ymddiriedolaeth iechyd yng Nghymru, gan gefnogi rhaglenni gwella lleol a chenedlaethol ar draws y meysydd gofal sylfaenol, cymunedol ac acíwt. Ond mae ein cyrhaeddiad yn ehangach na hynny – mae Prifysgolion Cymru, sefydliadau gwirfoddol, elusennau a sefydliadau’r sector cyhoeddus i gyd yn rhan o’n gwaith.
Ein nod yw gweithio gyda GIG Cymru a’i sefydliadau partner i gyflawni gwelliannau cynaliadwy a mesuradwy. Yn sail i hyn mae’r athroniaeth gofal iechyd darbodus a Nod Driphlyg y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd o wella iechyd y boblogaeth, gwella’r profiad o ofal a lleihau cost gofal iechyd.

Deunyddiau o'r DiwrnodAdmin
Deunyddiau o'r DiwrnodAdmin
Deunyddiau o'r DiwrnodAdmin
Deunyddiau o'r DiwrnodAdmin
Deunyddiau o'r DiwrnodAdmin