Swyddi yng Nghategori: Busnes Cymru

Logical Systems 

Wedi ei sefydlu yn Hydref 2011 gan Andrew Piddington, bwriad Logical Systems oedd taclo angen mawr ym myd rheoli timau chwaraeon proffesiynol - i ddeall nid yn unig yr agwedd chwaraeon, ond hefyd elfen busnes rhedeg tîm chwaraeon proffesiynol. Gan... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mère Soeur 

Sefydlwyd Mère Soeur gan Carrie Roberts. Gwefan a siop manwerthu ar-lein ydyw, ac mae’n arbenigo mewn gwerthu eitemau mamolaeth megis crysau t, bagiau a mygiau, ymhlith pethau eraill. Fe ddechreuodd Mère Soeur fasnachu yn ddiweddar ac mae’n cynnig... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Maes Manor Hotel 

Mae gwesty Maes Manor, o ardal y Coed-duon, wedi ei enwi’n Gyflogwr Bychan y Flwyddyn yn seremoni Gwobrau Prentisiaethau Cymru 2013 a drefnir ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru (NTfW). Ariennir y Rhaglen... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Marigold 

Yn wreiddiol o Gwm Rhymni, a minnau bellach yn byw yng Nghaerdydd, yr wyf yn Ddylunydd Gwisgoedd, wedi cael fy hyfforddi gyda HTV Cymru. Erbyn hyn mae gennyf dros 30 mlynedd o brofiad ym maes Ffilm a Theledu ac fe wnes i brynu Marigold yn 2005. Fe... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

MCPC Systems 

Cwmni datblygu meddalwedd yw MCPC Systems sy’n cynnig pecynnau meddalwedd cryf, hyblyg a chwbl integredig er budd gwasanaethau ailadroddol llywodraeth leol a rheoli asedau, gan gynnwys cynnal a chadw safleoedd, gwaredu gwastraff, gwasanaethau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mechtek 

Ac yntau wedi’i sefydlu gan Andrew Williams yn 2008, mae Mechtek, cwmni peirianneg ac awtomatiaeth a leolir yng Nghwmcarn, yn arbenigo mewn cynllunio, adeiladu a gosod llinellau cynhyrchu awtomataidd ar gyfer cwmnïau gweithgynhyrchu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Merchant Loan Advance 

Dros 10 mlynedd yn ôl a heb geiniog o gyllid cychwynnol, daeth 3 entrepreneur o sir y Fflint, Rich Wilcock, Simon Moorcroft a Jamie Moorcroft, at ei gilydd i sefydlu busnes cyllid ar-lein. Gan ddechrau mewn garej mewn gardd gefn ym Mwcle doedd y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Miminal 

Patrymau sydd ynghudd mewn data yw’r adnodd heb ei chyffwrdd fwyaf yn y rhan fwyaf o sefydliadau modern. Sefydlwyd Miminal, sydd wedi ei leoli yn Llanbydie, oherwydd bod y tri chyfarwyddwr, Alex Ogilvie, Charlie Bickerton a William Worral yn credu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Milfeddygon Mochdre 

Sefydlwyd Milfeddygon Mochdre gan Sarah Haywood yn 2017. Mae’n filfeddygfa fach ym Mae Colwyn, Gogledd Cymru. Mae’r filfeddygfa’n darparu gofal 24 awr ar gyfer anifeiliaid bach ac anifeiliaid anwes, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddulliau amgen o... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Mochi Mode 

Wedi ei lansio yn Hydref 2017, mae Mochi Mode yn stiwdio gemau fideo annibynnol sy'n creu gemau hwyliog, addysgol a rhyngweithiol ar gyfer gwahanol lwyfannau gyda’r nod o ddod ag adloniant heb ei ail i’w cynulleidfaoedd. Ar hyn o bryd mae’r busnes... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau