Swyddi yng Nghategori: Swyddfa Archwilio Cymru

ADAPT 

Fe'i cofnodir ar restr aros unigol ac mae'n galluogi ymgeiswyr i gofrestru am eiddo wedi'i addasu sydd wedi'i deilwra i ddiwallu eu hanghenion unigol. Nod ADAPT yw: gwella'r broses o wneud cais am dai... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwasanaethau i Bobl Hyn 

Gwerthusodd y Gymdeithas y ffordd yr oedd yn darparu gwasanaethau tai i bobl hyn drwy geisio barn ei gwsmeriaid presennol a darpar ddefnyddwyr gwasanaeth. O ganlyniad i'r gwerthusiad, datblygwyd gwasanaeth mwy hyblyg i ddiwallu anghenion pobl... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Swyddog cydymffurfiaeth grantiau 

Beth oedd y broblem? Roedd y Cyngor yn teimlo y byddai cyflwyno rôl Swyddog Cydymffurfiaeth Grantiau yn fanteisiol gan y byddai'n ei alluogi i reoli ceisiadau am grantiau mewn ffordd gydgysylltiedig. Camau gweithredu - yr... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Recriwtio Staff o Gefndiroedd Amrywiol 

Roedd tri o aelodau o staff y Gymdeithas wedi cymryd rhan y prosiectau hyn. Roedd y Gymdeithas hefyd wedi cymryd rhan mewn ffeiriau swyddi mewn partneriaeth â Tai Pawb, y sefydliad tai cenedlaethol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb hiliol a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Defnyddio gwybodaeth a feincnodwyd i gymharu gwariant ar ysgolion arbennig â gwariant o'r fath mewn awdurdodau tebyg ac i lywio adolygiad o'r dyraniad cyllidebol 

Cafodd y Cyngor, o'i gymharu â chynghorau ac ysgolion arbennig yn Lloegr sy'n ystadegol debyg, ei fod yn lleoli cyfran debyg o ddisgyblion mewn ysgolion arbennig, bod ganddo drefniadau bandio tebyg ond ar y cyfan ei fod yn dirprwyo... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau