Arfer Da Cymru

 

Swyddi yng Nghategori: No partner

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

Dulliau cymdogaethau o fynd i’r afael ag unigrwydd: Ein hanesion 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Astudiaethau achos ar sut y gall cymdogaethau weithredu i fynd i’r afael ag unigrwydd yn eich cymuned gan JRF.*

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae pedwar o bobl yn rhoi eu safbwyntiau ar unigrwydd pan maen nhw’n hyn. Ffilm bwerus o’r Ymgyrch Atal Unigrwydd*. Mae fersiynau llawn o’r cyfweliadau a ddangosir yn y ffilm hon ar gael isod.

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Aegon yn adrodd ei brofiad personol o unigrwydd wrth ddod yn ofalwr. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Jo yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd fel unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Lil yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd o bersbectif trefol. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Sally yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd o bersbectif gwledig. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.

Royal Voluntary Service 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Ffilm yn rhoi trosolwg o rai o’r gwasanaethau sy’n ymdrin ag unigrwydd sydd wedi cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol*.

Men's Sheds Cymru 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Ffilm yn dangos sut i sefydlu Clwb ar gyfer Dynion gan Men's Sheds Cymru a Croes Goch Brydeinig Cymru*.

Men's Shed 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Postiwyd gan Arfer Da Cymru   24/10/2018 Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Fideo o’r dynion o Nyth y Wiwer, Men's Shed ym Mhen-y-bont ar Ogwr*. Cynhyrchwyd gan Red Café.

Voices of Disabled People from Disability Wales Digital Lives project 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   09/09/2015 Categorïau: No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Video Case Study
Tudalen 7 o 29 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
https://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewCategory.aspx?cat=23&pageid=4&mid=3&pagenumber=7