Astudiaethau achos

Bobadeg 

Mae Bobadeg.com yn creu llyfrau sydd wedi’u haddasu’n bersonol ar gyfer plant ifanc drwy ddefnyddio eu llun a’u henw, sy’n golygu mai nhw ydy seren y stori.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Brød - The Danish Bakery 

Popty bychan a siop goffi annibynnol a sefydlwyd gan Betina Skovbro yn 2015 yw Brød. Mae’n cynhyrchu amrywiaeth o fara, crystiau a theisennau Danaidd. Mae’r busnes yn darparu cynhyrchion ffres gwych, a hynny gyda gwasanaeth cyfeillgar a gwresog.... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Breeze's Gym 

Mae Breeze's Gym wedi’i leoli yn Rhondda Cynon Taf ac fe'i sefydlwyd gan y bencampwraig codi pwysau rhyngwladol, Michaela Breeze.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bryn Elltyd 

Mae’r gwely a brecwast arobryn Bryn Elltyd yn llety dim carbon, 3 seren sy’n cael ei redeg yn llwyr gan ynni adnewyddadwy. A hynny 700 troedfedd i fyny un o fynyddoedd Cymru mewn adeilad o 1883. Wedi ennill nifer o wobrau cenedlaethol, yn cynnwys... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwesty Bryn Holocombe 

Cwmni Gwely a Brecwast teuluol yw’r cwmni o’r enw Gwesty Bryn Holocombe. Rydym wedi’n lleoli yn West End Bae Colwyn sy’n rhan o Ardal Gadwraeth Rydal. Rydym wedi bod yn rhedeg y busnes ers deng mlynedd ar hugain ac wedi cael graddfa pedair seren gan ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cadarn Consulting Engineers Ltd 

Busnes wedi’i leoli ar Ynys Môn yw Cadarn Consulting Engineers Ltd . Mae’n darparu gwasanaeth cynghori ar sawl disgyblaeth ym maes peirianneg, gan weithio ar amrywiaeth o brosiectau - o ddatblygiadau masnachol neu ddiwydiannol i brosiectau adeiladu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Capel Bakes 

Mae Capel Bakes, a sefydlwyd gan Leah Clark, yn cyflenwi teisennau cartref o safon i ystafelloedd te, siopau coffi ac unigolion. Mae’r busnes wedi’i leoli yn Sir Gaerfyrddin ac mae’n cynnig amrywiaeth o deisennau haenog, megis teisen foron; ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ymddiriedolaeth Carbon 

Nod yr Ymddiriedolaeth Carbon yw cynyddu’r symud tuag at economi carbon isel gynaliadwy. Mae gennym ni dîm o arbenigwyr annibynnol ar leihau carbon ac effeithlonrwydd adnoddau sy’n cynnig cyngor i fusnesau, llywodraethau a’r sector cyhoeddus ar eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cardiff Aviation 

Grwp cynnal a chadw, peirianneg, gwasanaethau technegol a hyfforddiant awyrennau ydy Cardiff Aviation, gydag ardystiad a chymeradwyaeth lawn. Mae wedi ei leoli yn Ardal Fenter Awyrofod Sain Tathan-Maes Awyr Caerdydd yn ne Cymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau