Astudiaethau achos

Carolyn Louise Ltd 

Asiant bwtîc yw Carolyn Louise Ltd sy’n helpu entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau bach creadigol gyda’u brandio a marchnata. Ei nod yw sicrhau bod eu brand yn cyd-fynd â’u gwerthoedd craidd, eu personoliaeth a’u steil personol, gan ganiatáu i’w ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Caryl Halstead Luxury Paper Goods 

Rydw i'n rhedeg Caryl Halstead Luxury Paper Goods, ac rydym ni'n dylunio ac yn gwerthu cardiau cyfarch, papur lapio, tagiau anrhegion a chardiau nodyn. Rydym yn gwerthu i fusnesau ac i'r cyhoedd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwydydd Castell Howell 

Mae Bwydydd Castell Howell Limited, cwmni sydd wedi ei leoli yn Cross Hands, yn un o gyfanwerthwr annibynnol mwyaf blaenllaw’r wlad sy’n arbenigo mewn bwydydd Cymreig ac yn cyflogi 400 o weithwyr.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Catch 22 

Brasserie anffurfiol, cyfeillgar yw Catch 22 a agorwyd ym Mawrth 2017 gan y teulu Harley a Neil Davies. Mae’n gweini cynnyrch lleol wedi’i goginio’n ffres gan ddefnyddio blasau Môr y Canoldir, dylanwadau o Asia a throeon Cymreig. Gall y bwyty... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Celtic Quest Coasteering 

Mae Celtic Quest Coasteering yn cynnig gweithgareddau dyfrol ar arfordir Sir Benfro. Rydym wedi ein lleoli ym mae Abereiddi, ac ar hyn o bryd, rwy’n cyflogi hyd at 6 tywysydd arforgampau. Mae arforgampau’n golygu fforio’r arfordir lle mae’r môr a’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Chatterbox Communications 

Mae Chatterbox Communications yn arbenigo mewn gwasanaethau cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus pwrpasol ar gyfer busnesau bychan, busnesau newydd a brandiau cenedlaethol. Y newyddiadurwraig, yr awdures a’r ysgrifennydd copi, Rebecca Lees, oedd yn ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clogau Gold 

IYn 1989, cafodd fy  nhad William (Bill) Roberts yr hawl i gloddio gwaith aur Clogau Dewi Sant yn Nolgellau, Gogledd Cymru, a chafwyd ychydig flynyddoedd o gloddio ar raddfa fechan yma cyn i’r gwaith gau yn 1998 - o ganlyniad i gostau uchel y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Clwyd Chambers Ltd 

Wedi dechrau ei phractis syrfewyr adeiladu ei hun, Hannah James Associates, roedd Hannah James, a anwyd yng Ngogledd Cymru, eisiau dechrau menter fusnes newydd, a oedd yn darparu ystafelloedd cyfarfod/ystafelloedd busnes i’w llogi a gofod swyddfa ar ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

CMS Teamwear 

Sefydlwyd CMS Teamwear gan Terry Davies yn 2004 gydag un peiriant brodwaith ac erbyn hyn mae'r cwmni'n cael ei redeg gan ei dri mab Aled, Rhys a Gethin ac wedi tyfu i fod yn un o brif gyflenwyr dillad tîm a dillad hyrwyddo Cymru a De-orllewin... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau