Astudiaethau achos

Columbus Campervans 

Sefydlwyd Columbus Campervans gan James Page yn 2016 ac mae’n cynnig profiad unigryw i dwristiaid a theuluoedd, sef crwydro Gorllewin Cymru ac atyniadau’r ardal o gwmpas mewn camperfan clasurol. Mae’r busnes wedi’i leoli ger Abertawe ac o fewn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Concrete Canvas Ltd 

Mae Concrete Canvas Ltd. yn cynhyrchu technoleg defnydd sy’n torri tir newydd o’r enw Concrete Canvas, sy’n galluogi defnyddio concrit mewn ffordd hollol newydd. Datblygwyd Concrete Canvas yn wreiddiol ar gyfer Concrete Canvas Shelters, eitem a... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

constructaquote.com 

Wedi dim ond 9 mis yn y diwydiant, sefydlodd constructaquote.com (a elwid ar y pryd yn Insurability UK Group) yn 19 oed. Bellach mae Wood yn cyflogi 150 o bobl yn ei bencadlys yng Nghaerffili ac fe yw awdur hyddysg “Diary of a Fortune Hunter” ac mae ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cosy Corner Lounge 

Bar coctel a agorwyd o'r newydd yw Cosy Corner Lounge wedi'i leoli ym Mhorthcawl, a'i redeg gan Sophie Thomas a'i gwr.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cover to Cover 

Siop lyfrau annibynnol yn y Mwmbwls yw Cover to Cover. Fe’i sefydlwyd ym 1999, a dyma’r unig siop lyfrau annibynnol yn ardal Abertawe. Ei pherchennog yw Tim Batcup, a gymerodd drosodd y busnes wedi i’r perchennog blaenorol ymddeol. Mae’r siop hefyd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

CSH Thermography 

Sefydlwyd CSH Thermography , sydd â’i ganolfan ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan Christopher Harding ac mae’n darparu gwasanaethau thermograffig diagnostig i’r sectorau Peirianyddol a Gweithgynhyrchu, gan ganiatáu i chi ddychmygu a dilysu’n syth... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cwellyn Arms 

Mae’r Cwellyn Arms yn fwyty ac yn dafarn wledig draddodiadol â llety, sy’n nwylo teulu, yn Rhyd Ddu, sy’n llecyn syfrdanol wrth odre’r Wyddfa. Mae’r busnes yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth sy’n ystyriol o gerddwyr ac mae’n fan poblogaidd i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cwmni Da 

Cwmni cynhyrchu o Gaernarfon ydy Cwmni Da sy’n cynhyrchu ystod eang o raglenni amrywiol ym mhob un o brif feysydd cynhyrchu teledu. Yn ddiweddar, llwyddodd y cwmni i ennill cytundeb gydag un o brif ddarlledwyr Tsieina.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Dacey Ltd 

Sefydlwyd Dacey Ltd. ym 1972. Mae’n fusnes teuluol sy’n cynhyrchu esgidiau orthopedig penodol i’r unigolyn, ac eitemau symudedd eraill, i’w cyflenwi i nifer o Ymddiriedolaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn y DU, De Iwerddon a Denmarc. Mae’r... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

DecTek 

DecTek yw’r cwmni arobryn ac arloesol a ddyfeisiodd ddull o gynhyrchu bathodynnau a labeli resin polywrethan yn ddigidol. Yn ddiweddar, fe symudodd y cwmni i adeiladau o’r radd flaenaf ar Stad Ddiwydiannol Trefforest er mwyn medru ymdopi gyda’r galw ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau