Astudiaethau achos

Fishing and Foraging Wales 

Wedi ei sefydlu gan Matt Powell, mae Fishing and Foraging Wales – Welsh Bass Guide yn fusnes bach, arbenigol, sy’n cynnig diwrnodau twrio am fwyd a physgota abwyd môr am ddraenogiaid y môr a rhywogaethau eraill ar arfordir Sir Benfro. Wedi hyfforddi ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

The Fishmonger’s Cat 

Yn fuan wedi meddwl am ei syniad busnes i agor siop gwerthu pysgod a deli, dechreuodd Emma Hancock edrych am safleoedd addas ym Mhorthcawl. Wedi cynllunio’n ofalus ac ailwampio’r eiddo’n llawn, lansiodd Emma ei busnes, The Fishmonger’s Cat, fis... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Fizzy Foam 

Dechreuodd Dave Easterbrook Fizzy Foam yn 2012 tra ei fod yn gweithio fel Troellwr Disgiau (DJ) llawn amser ar orsaf Bridge FM. Gyda chymorth ei deulu, fe sefydlodd ei ‘siop popeth dan yr unto’ ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan arbenigo mewn cynhyrchion... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Freight Logistics Solutions 

Yn dilyn 16 mlynedd o brofiad, yn amrywio o reoli gweithrediadau sefydlu i brosiectau mawr lle defnyddir cyflenwyr allanol yn y sectorau Logisteg a Gweithgynhyrchu, sefydlwyd Freight Logistics Solutions (FLS) gan y Rheolwr-gyfarwyddwr Ieuan Rosser... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Fusion (Cardigan) 

Entrepreneur ifanc sy’n dod yn wreiddiol o Hong Kong yw Ching Man Yates (sy’n cael ei hadnabod fel Carman). Fe benderfynodd symud o Gaerdydd i Orllewin Cymru gyda’i theulu a sefydlu bwyty Asiaidd.   Cysyniad modern sydd i Fusion (Cardigan), ac mae’n ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

GE Aviation Wales 

Cwmni o Nantgarw, GE Aviation Wales, enillodd wobr Cyflogwr Mawr y Flwyddyn Gwobrau Prentisiaid Cymru 2013, a drefnir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Get Wonky 

Maciek Kacprzyk sydd wedi sefydlu Get Wonky - busnes gwneud sudd sy'n mynd i'r afael â phroblem gynyddol gwastraff bwyd ac aneffeithlonrwydd prosesau cynhyrchu bwyd a diod. Mae'r cysyniad yn golygu gwasgu ffrwythau di-siâp yn oer i gael sudd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ginger's Grill 

Sefydlwyd bwyty byrgyr gourmet a bwyd i fynd Ginger’s Grill ym Mhrestatyn gan Mark Linaker. Mae Mark wedi creu bwyty trendi, iachus i bobl a chanddynt awch am fwyd cyflym ar ôl iddo ddatblygu’r brand ei hun a chael llawer o bobl yn ei ddilyn ar y... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwefus 

Busnes sy’n cynnig gwasanaethau ffilmio, dysgu ieithoedd a chyfieithu ydi Gwefus. Dechreuwyd y fenter gan Llinos Griffin yn 2014. Mae Llinos wedi gweithio o fewn y byd teledu ar raglenni ar gyfer S4C, BBC Wales a TV3 draw yn Iwerddon. Mae hi’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwylan UK 

Darparwr hyfforddiant lles a gwerthoedd i’r sector addysg a chorfforaethol yw GwylanUK. Cynigir yr hyfforddiant trwy sesiynau wyneb yn wyneb ac adnoddau arloesol. Ysbrydolwyd y busnes gan ymdeimlad o ofalu a thrugaredd tuag at gymdeithas a chafodd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau