Astudiaethau achos

Hoop Recruitment 

Ar ôl gweithio yn y sector recriwtio fel uwch reolwyr am yn agos i 10 mlynedd, gadawodd Paul Lewis a Hywel Roberts eu cyn-gyflogwr a phenderfynodd y ddau sefydlu eu hasiantaeth recriwtio eu hunain. Yn Awst 2016, lansiwyd Hoop Recruitment sy’n... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Jenny King Yoga Teacher 

Rwyf yn athrawes Ioga Iyengar gyda dros 25 mlynedd o brofiad dysgu. Rwyf yn dysgu dosbarthiadau yn lleol bob wythnos, yn rhedeg diwrnodau ioga, encilion penwythnos ac eleni rwy’n trefnu wythnos o wyliau ioga yn Nhwrci. Rwyf yn dysgu 1:1 yn breifat a ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Jessica Draws 

Rwy’n ddylunydd graffig a darlunydd ac mae fy nhîm bychan (fi, fy ngwr sy’n animeiddiwr a datblygwr, yn ogystal â 3 gweithiwr llawrydd) yn cynnig atebion dylunio a marchnata wedi’u teilwra’n arbennig ar gyfer pob mathau o fusnesau o fasnachwyr... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Just Stay Wales 

Sefydlwyd Just Stay Wales sydd wedi’i leoli yn Abertawe gan y Rheolwr Gyfarwyddwr Jany Shaddick-Williams. Gyda hanes profedig a chyfoeth o brofiad ac arbenigedd yn y sector lletygarwch a rheoli gwesty, penderfynodd Jany fuddsoddi ei hangerdd am... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

The Kitchen 

Croeso i The Kitchen. Cwmni darparu bwyd dros dro ydym ni. Rydyn ni wedi datblygu cyfres bwytai dros dro noddedig cyntaf y DU. Rydym wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru. Ochr yn ochr â’n cyfleusterau dros dro mae nifer o elfennau eraill i The... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Knobbs Hardware 

Fy enw i yw Angela Iles ac rwyf yn rhedeg Knobbs Hardware gyda fy ngwr Tim. Rydym yn turnio drysau pren a drysau cwpwrdd/cabinet pren y ffordd hen ffasiwn drwy ddefnyddio turnau a geingiau o’n gweithdy pwrpasol yma yng Ngogledd Sir Benfro. Rydym yn... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Lauren Catris Designs 

Mae cwmni Lauren Catris Designs, a lansiwyd lai na blwyddyn yn ôl, wedi cael sylw eisoes gan rai o’r cylchgronau ffasiwn mwyaf dylanwadol, megis Elle, Vogue a Tatler. Daeth y llwyddiant hwn ar ôl i Lauren gynnal stondin ym Marchnad Nadolig Caerdydd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Little Sprouts Day Nursery 

Sefydlwyd Little Sprouts Day Nursery, sydd wedi’i lleoli yng Nghastell-nedd, yn 2016 gan y ddau frawd Stephen ac Adrian Hughes. Dechreuodd y busnes fasnachu ym mis Ionawr 2017 i ddarparu gofal plant i fabanod a phlant bach hyd at 5 oed. Bydd Stephen ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

The Little Stitchery Sewing Rooms 

Mae The Little Stitchery Sewing Rooms a sefydlwyd gan Nicola Ridd-Davies yn Ystradgynlais yn cynnig cyrsiau strwythuredig gwneud dillad mesur cywir ar gyfer plant ac oedolion. Mae’r cyrsiau yn unigryw gan nad yw Nicola yn defnyddio patrymau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/01/2018   Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau