Astudiaethau achos

Sharon: Amgueddfa Cymru 

Astudiaethau achos ystyriol o oedran
Sharon yw Rheolwr Dysgu, Cyfranogi a Dehongli Amgueddfa Cymru, ac mae wedi bod yn arwain y gwaith o sicrhau bod ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol yn fwy oed gyfeillgar.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Brecon Dementia Friendly Community 

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
Ffilm fer i’ch ysbrydoli am sut mae Aberhonddu a’r Gelli yn gweithio gyda’i gilydd i ddod yn gymuned gyfeillgar i bobl â dementia. Fe’i cynhyrchwyd gan Communications PCC*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Emma: Dementia GO 

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
Emma Quaeck yw Rheolwr Prosiect Dementia GO, cynllun gweithgareddau corfforol a chymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr. Mae hi hefyd yn Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia ac yn Gadeirydd Cymunedau Dementia Gyfeillgar Porthmadog.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau