Astudiaethau achos

Seaside AFC 

Your National Lottery Good Causes - Carmarthenshire County Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/01/2013   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Seaside AFC 

Your National Lottery Good Causes - Carmarthenshire County Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/01/2013   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Sosban Riders 

Your National Lottery Good Causes - Carmarthenshire County Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/01/2013   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Towy Boat Club 

Your National Lottery Good Causes - Carmarthenshire County Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/01/2013   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Tumble Rugby Football Club 

Your National Lottery Good Causes - Carmarthenshire County Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/01/2013   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bombastic Ltd 

Your National Lottery Good Causes - Cardiff Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/01/2013   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Benthyciad yn arwain at fwrlwm mewn canolfan i bobl ifanc 

Plant y Cymoedd, Rhondda Cynon Taf
Mae Tom Jones, Stereophonics, cyflwynydd US X Factor Steve Jones a llawer o sêr eraill y byd pop a’r cyfryngau wedi chwarae neu gyflwyno yn stiwdios enwog Cymru - The Pop Factory – dros y 12 mlynedd diwethaf. Bellach, mae’r elusen Plant y Cymoedd... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  02/01/2013   Categorïau: WCVA
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Thomas, Sian Elin 

Your National Lottery Good Causes - Vale of Glamorgan County Borough Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  20/12/2012   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Hafod Mastering Ltd 

Your National Lottery Good Causes - Vale of Glamorgan County Borough Council
This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  19/12/2012   Categorïau: Cronfa Lotteri Fawr
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Her Gymunedol 

Mae Cyngor Sir Gâr yn gweithio i leihau ei ôl-troed carbon, ac hefyd yn annog trigolion i wneud yr un fath drwy ymgysylltu â chymunedau i gefnogi prosiectau a chynlluniau lleol i leihau carbon. Mae Sir Gâr yn Gyngor wedi ei leoli yng Ngorllewin... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  28/11/2012   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau