Astudiaethau achos

Sharon: Amgueddfa Cymru 

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
Sharon yw Rheolwr Dysgu, Cyfranogi a Dehongli Amgueddfa Cymru, ac mae wedi bod yn arwain y gwaith o sicrhau bod ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol yn fwy oed gyfeillgar.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Stuart: Clwb Pêl-droed Wrecsam 

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
Mae Stuart yn aelod o Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Pêl-droed Wrecsam, ac mae wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o sicrhau bod y clwb yn lleoliad sy’n Ddementia Gyfeillgar.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Teresa: Wyneb Cyfeillgar 

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
Mae Teresa yn ymgyrchu dros hawliau pobl sy’n byw â dementia. Ynghyd â ffrind iddi, mae hi wedi sefydlu “A Friendly Face”, cynllun cymorth cymheiriaid ar gyfer pobl yn Sir y Fflint sydd wedi cael eu diagnosio â dementia.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Ann: Elderfit 

Astudiaethau Achos ynglyn ag Atal Cwympiadau
Mae Ann yn cymryd rhan mewn dosbarthiadau a drefnir gan Elderfit, sy’n canolbwyntio ar gryfder a chydbwysedd er mwyn lleihau’r risg o godymu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Emma: Dementia GO 

Astudiaethau Achos ynglyn ag Atal Cwympiadau
Emma Quaeck yw Rheolwr Prosiect Dementia GO, cynllun gweithgareddau corfforol a chymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u gofalwyr. Mae hi hefyd yn Hyrwyddwr Cyfeillion Dementia ac yn Gadeirydd Cymunedau Dementia Gyfeillgar Porthmadog.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau