Astudiaethau achos

Cynnyrch Lleol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili’n ymdrechu’n gynyddol i ddarparu bwyd maethlon iach i bob maes gwasanaeth o fewn ei reolaeth, yn cynnwys ysgolion. Mae’r rhan fwyaf o gontractau bwyd yr Awdurdod yn cael eu gwneud ar y cyd â Chynghorau... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  27/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Datblygu Busnesau Bach a Chanolog (BBaCh) 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Dros y blynyddoedd diweddar, un broblem sylweddol yn wynebu’r sector cyhoeddus yw cynnwys Busnesau Bach a Chanolog (BBaChau). Mae’r Uned Caffaeliad Corfforaethol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn cydnabod hyn ac wedi gwneud cynnydd da yn y ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  27/11/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  26/11/2009   Categorïau: PSMW
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/11/2009   Categorïau: PSMW
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/11/2009   Categorïau: PSMW
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/11/2009   Categorïau: PSMW
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

 

This document is not available in Welsh. To view the English version, please click on the link below. Dyw'r ddogfen yma ddim ar gael yn Gymraeg. I weld y fersiwn Saesneg, cliciwch ar y ddolen isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  25/11/2009   Categorïau: PSMW
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Crynodeb o'r Cynllun Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen wedi datblygu protocol grantiau, sy'n rhoi fframwaith i swyddogion i weinyddu a rheoli eu cynlluniau cymorth grant. Mae'n brotocol sydd ar waith gyda nifer o brosesau i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwneud defnydd da o wybodaeth rheoli 

Bu gwaith cychwynnol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gan ddefnyddio Pecyn Cymorth Rheoli Carbon yr Ymddiriedolaeth Garbon, yn galonogol. Er ei fod ond yn defnyddio data lefel-uchel ar gyfer yr eiddo hynny sydd fwyaf tebygol o ddefnyddio... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  04/11/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau