Astudiaethau achos

Cymryd camau effeithiol i gynyddu capasiti ysgolion arbennig o fewn y sir a lleihau'r angen am ddarpariaeth ddrutach y tu allan i'r sir 

Wrth ddatblygu'r cynlluniau hyn, rhoddodd y Cyngor ystyriaeth ofalus iawn i'r canlynol: y nifer gynyddol o ddisgyblion ag anhwylder ar y sbectrwm awtistig; yr angen i roi dewis a hyblygrwydd i ddisgyblion... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwelodd Cyngor Sir Wrecsam fod absenoldeb oherwydd salwch a throsiant staff wedi cwympo ar ôl cyflwyno ystod o fentrau gwaith hyblyg 

Cynlluniwyd y prosiect i wella'r broses o ddarparu gwasanaethau, lleihau absenoldeb oherwydd salwch, a lleihau trosiant staff drwy wella ymrwymiad, teyrngarwch a chymhelliant. Profwyd dros 50 o fentrau, ac roedd gan bob un fesurau 'cyn ac ar ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/10/2009   Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cydweithredfa Gwella’r Canolbarth a’r De-orllewin 

Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Sir Gâr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Sir Powys, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Chyngor Sir Benfro
Yn 2007, sefydlodd rhanbarth y canolbarth a’r gorllewin brosiect i ystyried sut i gael gwell gwerth am arian am y pecynnau gofal i oedolion sy’n agored i niwed yn y rhanbarth. Roedd y prosiect yn cael ei reoli’n ffurfiol ac yn hybu agwedd fwy... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  21/09/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Encouraging socially excluded groups through Sport - the Penderry Rugbywise scheme. 

City and County of Swansea
The Rugbywise project was devised jointly by the Rugby Football Union and the Youth Charter for Sport(YCS) in England. The Rugbywise aims are to encourage socially excluded groups in our society to involve themselves in positive citizenship through... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  20/08/2009   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau