Astudiaethau achos

Canolfan Gwybodaeth ac Adnoddau White Rose Way 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ward mwyaf difreintiedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yw’r nawfed ward mwyaf difreintiedig yng Nghymru, y ward isaf yn y parth addysg a’r bumed isaf yn y parth iechyd. I fynd i’r afael ac eithrio cymdeithasol, diweithdra uchel a lefelau gwael... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  26/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Blaengaredd yn y Gwasanaeth Ieuenctid yn Wrecsam 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Mae Gwasanaethau Ieuenctid Wrecsam wedi bod yn darparu gwasanaeth ardderchog i bobl ifainc yn Wrecsam; gan eu cefnogi wrth symud o’r ysgol i oedolaeth a chyflogaeth, a’u galluogi i chwarae eu rhan yn eu cymuned a manteisio i’r eithaf ar eu cyfleoedd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rhwydwaith Dysgu Newydd 

Cyngor Bwrdeistref SirolCastell-nedd Port Talbot
Drwy ei Gynllun Strategol Addysg a gyda chymorth ei ysgolion, ei lyfrgelloedd a’r gwasanaeth dysgu gydol oes, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi ceisio cael gwared ar feini tramgwydd dysgu, rhoi dysg sy’n berthnasol i bob... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  13/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Canolbwyntio ar Ddysgu 

Cyngor Sir Ceredigion
Mae Cyngor Sir Ceredigion o’r farn bod yn rhaid i’r her o ddatblygu unigolion i fod yn ddysgwyr gydol oes effeithiol ac annibynnol ddechrau yng nghyfnodau cynharaf addysg. ‘Mae ysgolion yn bodoli ar gyfer dysgwyr a dysgu’ fel y nodwyd yn ‘Ysgolion... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Darparu Strydoedd Glân a Diogel a Reolir yn Dda yng Nghaerffili 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mae darparu strydoedd glân a diogel a reolir yn dda wrth wraidd strategaethau’r awdurdod, gan gydnabod ei swyddogaeth bwysig wrth gyfrannu at greu bwrdeistref sirol falch, bywiog, economaidd weithgar, diogel a glân. Darperir y gwasanaethau mewn modd ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Rheoli Strydoedd yn Sir Gaerfyrddin 

Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyn 2004, roedd yn rhaid i Gyngor Sir Gaerfyrddin ac awdurdodau eraill reoli strydoedd heb y nesaf peth i ddim cymorth. Roedd gweledigaeth y cyngor nid yn unig yn cynnwys rhoi strategaethau eglur ar gyfer cyflwyno deddfau a phwerau newydd i... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel 

Dinas a Sir Abertawe
Fe sefydlwyd Partneriaeth Abertawe Mwy Diogel dan Ddeddf ‘Troseddau ac Anhrefn’ 1998 i fynd i’r afael â throseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ym 1998. Fe’i hwylusir a’i gydlynu gan y cyngor ac mae’n dod ag amrywiaeth o gyrff perthnasol ac... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  12/02/2007   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau