Astudiaethau achos

Sustem archwilio dogfennau a rheoli llif y gwaith ynglyn â chyllid a budd-daliadau 

Cyngor Sir Powys
Fel pob awdurdod lleol, roedd Gwasanaeth Cyllid a Budd-daliadau Cyngor Sir Powys yn gorfod cyflawni'r gamp o ateb blaenoriaethau gwladol a lleol o ran gwella safonau, gan roi gwasanaeth cyfun i'r cwsmeriaid a gwireddu delfryd yr awdurdod ynglyn â... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  14/11/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Panel Safbwynt 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Mae Panel Safbwynt yn un o’r dulliau mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn eu defnyddio yn ei strategaeth ymgynghori i ymgysylltu â’i gwsmeriaid wrth ddatblygu a ffurfio ei wasanaethau a’i flaenoriaethau. Sefydlodd y panel ym 1998 i ateb... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Partneriaeth ranbarthol ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc â nam ar eu golwg 

Awdurdodau Gwent Fwyaf
Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent (GVIS) yn wasanaeth cynghori a chymorth addysgol arbenigol rhanbarthol ar gyfer plant a phobl ifanc a nam ar eu golwg. Mae pennaeth y gwasanaeth hefyd yn rheoli Gwasanaeth Nam Amlsynnwyr Gwent (GMSIS) ar gyfer... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Genesis RCT 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Mae Genesis yn golygu “Dechrau Newydd” a dyma’n union y mae’r prosiect yn ei gynnig i gannoedd o rieni ledled Rhondda Cynon Taf. Prif nodau’r prosiect yw cynyddu gweithgarwch economaidd rhieni mewn ardaloedd difreintiedig a lleihau nifer y plant... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Cynllun Gosod Gatiau 

Cyngor Bro Morgannwg
Fel yng nghanol llawer o drefi, mae gan y Barri ym Mro Morgannwg nifer o dai sydd â rhwydwaith o lonydd cefn y tu ôl iddynt. Roedd y lonydd hyn yn rhoi cyfle ar gyfer troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, bwrgleriaeth, dympio, cam-drin cyffuriau, ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau