Astudiaethau achos

Arts4Wellbeing 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Bill, Chrissie, Christine a Honor yn gwirfoddoli gydag Arts4Wellbeing. Mae Arts4Wellbeing yn trefnu grwpiau a gweithgareddau er mwyn dod â phobl at ei gilydd drwy gelfyddyd a chreadigrwydd, ac mae’r cyfan yn cael ei gydlynu gan Mike a Sara.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Flintshire U3A 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Carole, Chris, Stuart, Elizabeth a Linda yn aelodau o U3A (Prifysgol y Drydedd Oes) Sir y Fflint, sy’n grwp dysgu gwirfoddol sy’n seiliedig ar egwyddor dysgu am bleser. Maent yn cynnal amryw o weithgareddau yn seiliedig ar ddysgu a rhannu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gill & Maureen: Solva Care 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Gill a Maureen yn gwirfoddoli gyda Solva Care, prosiect cymunedol sydd wedi ei sefydlu gan Gyngor Cymuned Solfach er mwyn darparu cymorth a helpu i’r rhai sydd ei angen yn lleol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Gwanwyn glwb 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Alan, Carol, Kate a Julia yn aelodau o glwb celf Gwanwyn yn Aberystwyth, sy’n cael ei gydlynu gan Martine. Ysbrydolwyd y clwb gan weithgareddau’r wyl Wanwyn flynyddol a drefnir gan Age Cymru, sy’n dathlu creadigrwydd pobl hyn.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Shabir: Gysylltydd Cymunedau 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Shabir yn Gysylltydd Cymunedau sy’n gweithio i Gyngor Dinas Casnewydd, sy’n canolbwyntio ar gymunedau BME (Du a Lleiafrifoedd Ethnig). Mae’r Cysylltwyr yn rhoi cymorth i bobl hyn gynnal cysylltiad â gweithgareddau, grwpiau a chlybiau lleol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Suzanne: Read to Me 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Suzanne yn gwirfoddoli gyda chynllun Read to Me sy’n cael ei ddarparu gan Wasanaeth Llyfrgell Torfaen, sy’n dod â phobl at ei gilydd i ddarllen gyda rhai nad ydynt yn gallu mynd allan i lyfrgell eu hunain, neu nad ydynt yn gallu darllen eu... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau