Astudiaethau achos

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae pedwar o bobl yn rhoi eu safbwyntiau ar unigrwydd pan maen nhw’n hyn. Ffilm bwerus o’r Ymgyrch Atal Unigrwydd*. Mae fersiynau llawn o’r cyfweliadau a ddangosir yn y ffilm hon ar gael isod.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Campaign to End Loneliness 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Mae Jo yn siarad am ei phrofiad o unigrwydd fel unigolyn Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol neu Drawsrywiol. Cynhyrchwyd gan yr Ymgyrch Atal Unigrwydd*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Royal Voluntary Service 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Ffilm yn rhoi trosolwg o rai o’r gwasanaethau sy’n ymdrin ag unigrwydd sydd wedi cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol*.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

Men's Shed 

Astudiaethau Achos ynghylch Unigrwydd
Fideo o’r dynion o Nyth y Wiwer, Men's Shed ym Mhen-y-bont ar Ogwr*. Cynhyrchwyd gan Red Café.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau

AIL-DDYLUNIO’R LLWYBR CANSER Y PROSTAD 

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael ... darllenwch ragor
 
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
  08/03/2018   Categorïau: Cleifion Allanol - Ar Draws y Llwybr Cleifion Allanol - Gwella Cleifion Allanol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau