Arfer Da Cymru

 

Astudiaethau achos

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

Designer Websites Ltd 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Fy enw i ydy Jason Fortt a fi yw perchennog a Rheolwr Gyfarwyddwr Designer Websites Limited, darparwr gwefannau ac atebion digidol o ansawdd uchel. Mae fy nghefndir ym maes datblygu meddalwedd, a dechreuais y cwmni 11 mlynedd yn ôl ar ôl i mi ganfod ... darllenwch ragor
 

Dioni 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Gwasanaeth ar-lein ar gyfer bwcio eiddo hunanarlwyo o’r radd flaenaf yn Eryri a gogledd Cymru ydy Dioni. Mae’r cwmni wedi’i leoli yn Nyffryn Ardudwy, Gwynedd.

Direct Healthcare Services 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Cwmni gweithgynhyrchu nwyddau iechyd o Gaerffili ydy Direct Healthcare Services, yn cynnwys nwyddau gofal rhag clwyfau gwasgedd megis matresi a chlustogau arbenigol, sy’n brysur dyfu.  Siaradodd Busnes Cymru gyda’r Cyfarwyddwr Rheoli, Graham Ewart,... darllenwch ragor
 

Divorce Friend 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Wedi symud i Gymru, sefydlodd Alistair Carter Divorce Friend fel cangen annibynnol cwmni tebyg a sefydlodd ac a redodd yn llwyddiannus yn Surrey. Yn gyfryngwr hyfforddedig, paragyfreithiwr cyfraith teulu ac wedi profi ysgariad yn bersonol, nod Ali a ... darllenwch ragor
 

Dragon UAV 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Wedi'i leoli yn Y Drenewydd, Canolbarth Cymru, sefydlwyd Dragon UAV gan Stuart Trigg a dechreuodd fasnachu ym mis Medi 2016. Mae'r cwmni'n arbenigo mewn tynnu lluniau o’r awyr gan ddefnyddio offer UAV (Cerbydau Awyr Di-griw neu ddrôn) o’r radd... darllenwch ragor
 

Easy Accounting Services Ltd. 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Easy Accounting Services Ltd., a sefydlwyd gan Lisa Evans, yn cynnig ystod lawn o wasanaethau cyfrifyddu i fusnesau bach ac unigolion. Mae’r cwmni, sydd wedi’i leoli yn Arberth, yn darparu gwasanaeth proffesiynol, fforddiadwy a chyfeillgar. Eu... darllenwch ragor
 

Elevate Your Sole 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Hal Holmes-Pierce ydw i, a fi yw perchennog Elevate Your Sole, siop esgidiau annibynnol ym Mhrestatyn, Gogledd Cymru. Mae gen i sylfaen gwsmeriaid wych yn yr ardal, ond mae gen i hefyd gwsmeriaid ar draws y byd, gan gynnwys yng Nghanada ac yn Seland ... darllenwch ragor
 

Engsolve 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Engsolve sydd â’i ganolfan ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn ddarparwr gwasanaethau peirianyddol amlddisgyblaethol gyda phrofiad sylweddol mewn dylunio a chefnogi peirianyddol, amcangyfrifo cost, rheolaeth, rheoli prosiectau ac asesiadau risg diogelwch ... darllenwch ragor
 

Labordy Deintyddol Fennica 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Gweithiodd Ewelina Stefaniak yn wreiddiol i Labordy Deintyddol Fennica yn Aberdâr, RCT, cyn penderfynu cymryd y busnes drosodd pan ymddeolodd y cyn-berchennog. Wedi cysylltu â Busnes Cymru i holi am gymorth ar gael, roedd Ewelina yn gallu sicrhau... darllenwch ragor
 

Ffensio Lloyd Fencing 

Postiwyd gan Arfer Da Cymru   01/01/2018 Categorïau: Busnes Cymru Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Contractwr ffensio sefydledig gyda 15 mlynedd o brofiad, sefydlodd Gethin Lloyd Ffensio Lloyd Fencing ym mis Ionawr 2017. Mae’r busnes, sydd wedi’i leoli yn Rhuthun, yn arbenigo mewn pob math o wasanaethau ffensio, gan gynnwys ffensio amaethyddol,... darllenwch ragor
 
Tudalen 13 o 522 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 90 170 260 350 440 520 > >>
https://www.arferda.cymru/CaseStudy/ViewList.aspx?pageid=4&mid=3&pagenumber=13