Posts From Hydref, 2016

Employability and Skills Wales Convention 2016 

Speakers confirmed include Minister for Skills and Science, Julie James AM and Director of the CBI in Wales, Emma Watkins Learning and Work Institute is pleased to bring you this year’s Welsh Employability and Skills Convention. The Convention ... darllen mwy
 

  13/10/2016 - 13/10/2016

  Categorïau: Llywodraeth Cymru

Newid Ystyrlon 

Digwyddiad undydd yn y Gogledd i archwilio cydgynhyrchu a ffyrdd o’i roi ar waith

Mewn hinsawdd economaidd heriol i wasanaethau cyhoeddus, mae angen i ni feddwl yn wahanol am y ffordd rydym yn cefnogi cymunedau ac yn cryfhau gallu mudiadau’r sector gwirfoddol. Mae Cydgynhyrchu yn ddull llwyddiannus sydd wedi’i brofi ac sy’n... darllen mwy
 

  11/11/2016 - 11/11/2016

  Categorïau: WCVA