Posts From Tachwedd, 2016

Offer Cynnwys Digidol  

Mae Nesta wedi cadarnhau y byddant yn cyflwyno sesiwn gweithdy ar Offer Cynnwys Digidol efo'r Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar Tachwedd 15 (2016), 3pm tan 5pm, yn Canolfan Cymuned Butetown, Caerdydd, CF10 5UZ. Llawer o diolch i Rob... darllen mwy
 

  15/11/2016 - 15/11/2016

Datblygu strategaeth codi arian 

Cwrs deuddydd cynhwysfawr sy’n ymdrin â’r elfennau strategol a chynllunio wrth godi arian

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu cynllun codi arian i’ch mudiad drwy bwyso a mesur ble rydych nawr, amlinellu ble rydych am fod a chynllunio sut rydych am gyrraedd yno.

Bydd yn ymdrin ag elfennau fframwaith cynllunio codi arian a’r ffordd mae’r rhain yn cyd-fynd â phrosesau cynllunio strategol eraill, gan gynnwys cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ac amcanion y mudiad.

Bydd y cwrs yn eich dysgu sut i gynnal archwiliad codi arian gan ddefnyddio offer cynllunio megis dadansoddiad PEST, dadansoddiad o gystadleuwyr, dadansoddiad cydweithio, dadansoddiad o’r farchnad a dadansoddiad mewnol.

... darllen mwy
 

  06/12/2016 - 07/12/2016

  Categorïau: WCVA

Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol 2017 

Cynllunio gyda’n gilydd i wella llesiant lleol: Beth sy’n gweithio?

Beth yw’r pwnc? Yn 2017-18 bydd ffocws ein hymdrech yn newid o gynnal asesiadau lleol o lesiant i ddatblygu cynlluniau a phennu amcanion hirdymor. Gyda’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol eisoes wedi ei gadarnhau fel un o’r prif siaradwyr, mae’r ... darllen mwy
 

  02/03/2017 - 02/03/2017

  Categorïau: Uned Ddata