Posts From Tachwedd, 2017

Seminar yr Hydref WLGA 

Dydd Iau 23 Tachwedd 2017 Neuadd y Ddinas, Caerdydd Swper i ddilyn yn Stadiwm y Principality, Caerdydd Bydd Seminar yr Hydref WLGA yn cymryd lle ddiwrnod wedi Cyllideb Hydref y Canghellor. Gyda’r cyfnod hiraf o lymder yn y sector... darllen mwy
 

  23/11/2017 - 23/11/2017

  Categorïau: CLlLC

Cydweithio ar Genedlaethau'r Dyfodol 

Ym mis Tachwedd 2016, trefnodd Cydlynwyr Datblygu Cynaliadwy Cymru (CDCC) ddigwyddiad ar Faes Sioe Frenhinol Cymru ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru ynghylch "Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol - Gwneud Iddo Ddigwydd". Mae'n ymddangos y... darllen mwy
 

  06/12/2017 - 06/12/2017