Posts From Rhagfyr, 2015

Datblygu Gwethlu i ateb Heriau Diwygio Gwasanaethau Cyhoeddus 

Gweminar Dysgu a Rennir

Mae pwysau ariannol cynyddol a diwygio'r sector yn golygu y bydd angen ail-ddylunio gwasanaethau cyhoeddus, a'u gweithlu cysylltiedig yn y dyfodol, i ddiwallu anghenion y defnyddiwr gwasanaethau yn well. Mae adroddiad mis Chwefror 2015 yr Archwilydd ... darllen mwy
 

  14/01/2016 - 14/01/2016

Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol 2016  

'Sut mae hi MEWN GWIRIONEDD!' Deall llesiant - newid mawr yng Nghymru

Beth yw’r pwnc? Mae deddfwriaeth newydd mewn perthynas â chynaladwyedd a gwasanaethau cymdeithasol yn dod â gofynion ar gyfer asesiadau llesiant lleol. Daw’r asesiadau newydd ar adeg pwysau sylweddol ar adnoddau, gan ddod â heriau newydd gyda... darllen mwy
 

  03/03/2016 - 03/03/2016