Posts From Mehefin, 2016

Data Agored 

Bydd y Google Hangout yma yn edrych ar sut y gall Data Agored helpu gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaeth cysylltiedig, agored ac effeithiol. Data agored yw data y gall unrhyw un cael mynediad ato, ei ddefnyddio neu ei rannu. Pan rannai... darllen mwy
 

  10/08/2016 - 10/08/2016