Swyddi yng Nghategori: Swyddfa Archwilio Cymru

Lles Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol 

Mae'r cyfuniad o ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a deddfwriaethau eraill yn golygu y bydd y tirlun gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn newid yn sylweddol. Bydd disgwyl i gyrff cyhoeddus ddefnyddio'r dulliau... darllen mwy
 

  11/05/2016 - 19/05/2016

  Categorïau: Swyddfa Archwilio Cymru