Swyddi yng Nghategori: Uned Ddata

Digwyddiad Hysbysrwydd Cenedlaethol 2017 

Cynllunio gyda’n gilydd i wella llesiant lleol: Beth sy’n gweithio?

Beth yw’r pwnc? Yn 2017-18 bydd ffocws ein hymdrech yn newid o gynnal asesiadau lleol o lesiant i ddatblygu cynlluniau a phennu amcanion hirdymor. Gyda’r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol eisoes wedi ei gadarnhau fel un o’r prif siaradwyr, mae’r ... darllen mwy
 

  02/03/2017 - 02/03/2017

  Categorïau: Uned Ddata