Swyddi yng Nghategori: Cyngor Gofal Cymru

Hyfforddiant sylfaenol Cymru gyfan ar ymwybyddiaeth o ddiogelu 

Rhaglen ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelu i’r rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedol

Nod y cwrs hwn yw cyfleu nifer o egwyddorion allweddol wrth ddiogelu unigolion a darparu gwybodaeth sylfaenol i staff er mwyn ymateb i gam-drin ac esgeuluso. Datblygwyd y cwrs hwn gan Gyngor Gofal Cymru, WCVA, ac awdurdodau lleol. Rhaglen... darllen mwy
 

  28/11/2017 - 28/11/2017

  Categorïau: Cyngor Gofal Cymru WCVA