1000 o Fywydau                           

Rhaglen genedlaethol o welliannau ar gyfer GIG Cymru yw 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella a gyflwynir gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Heddiw, mae ein methodoleg Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd a’n meysydd ein rhaglenni yn cynorthwyo’r GIG i wella canlyniadau gofal iechyd i gleifion ac i ddarparu’r gofal iechyd mwyaf diogel o’r radd flaenaf i bobl Cymru.
1000 Lives Plus

Rhaglen genedlaethol ar gyfer gofal wedi'i gynllunio    

Mae gwasanaethau gofal wedi'i gynllunio yn cyfeirio at ofal iechyd megis llawdriniaeth sydd wedi ei gynllunio ymlaen llaw. Mae gofal wedi'i drefnu neu gynllunio yn cynnwys trefnu ymgyngoriadau a thriniaethau i gleifion allanol yn ogystal â phrofion diagnostig.

Sicrhau Iechyd a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio’r camau diweddaraf i symud ymlaen y ddadl, a chadw momentwm gofal iechyd darbodus yng Nghymru.

Securing Health and Wellbeing for Future Generations

Iechyd Cyhoeddus Cymru                      

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n darparu cyngor a gwasanaethau iechyd cyhoeddus annibynnol ac arbenigol broffesiynol i amddiffyn a gwella iechyd a lles poblogaeth Cymru.