Proses Atgyfeirio / Brysbennu - Astudiaethau Achos

Yn hanesyddol atgyfeiriwyd cleifion â phoen yng ngwaelod y cefn at amrywiaeth o wasanaethau gofal eilaidd heb ddim meini prawf atgyfeirio gwrthrychol, dim ffordd o fesur canlyniad generig a gyda rhai cleifion yn cael eu hatgyfeirio at amryw oam fwy o wybodaeth...
Ar hyn o bryd mae’r amser y mae’n rhaid i blant aros i gael asesiad gan Therapydd Galwedigaethol yn hwy na’r hyn a nodir yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru, sef 14 wythnos. Cyflwynodd Prosiect Gwella Ansawdd Gyda’n Gilydd broses frysbennu ganologam fwy o wybodaeth...
Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’nam fwy o wybodaeth...
Roedd pob arbenigedd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn wynebu cynnydd blynyddol mewn atgyfeiriadau gan Feddygon Teulu at ofal eilaidd. Er bod gan bractisau Meddygon Teulu fynediad at Borth Cyfathrebu Clinigol Cymru, mae Meddygon Teulu’nam fwy o wybodaeth...
Ym mis Ebrill 2014, roedd 13% o gleifion yn aros am fwy na 26 o wythnosau am apwyntiad claf allanol newydd. Yn ogystal, roedd 1,624 o gleifion yn aros i’w hapwyntiad dilynol gael ei drefnu ac yn disgwyl mwy na’u dyddiad targed. Roedd gwelliannau i’r am fwy o wybodaeth...