Proses Trefnu Apwyntiadau - Astudiaethau Achos

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi defnyddio un ganolfan trefnu apwyntiadau ar gyfer holl apwyntiadau cleifion allanol. Datblygwyd yr un ganolfan honno er mwyn gwella effeithlonrwydd. Fodd bynnag, canfuam fwy o wybodaeth...
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn darparu tua 135,000 o apwyntiadau newydd bob blwyddyn. Roedd ymdrechion blaenorol i gynnal model Trefnu Apwyntiadau Rhannol wedi methu. O ganlyniad, roedd ymarfer yn anghyson ac roedd y cyfnod rhoiam fwy o wybodaeth...
Nodwyd llinellau ffôn Canolfan Trefnu Apwyntiadau Ysbyty Treforys fel maes yr oedd angen ei wella oherwydd y diffyg hyblygrwydd a’r cynnydd yn y cwynion gan gleifion. Mae gan y ganolfan y capasiti i dderbyn mwy na 12,000 o alwadau’r mis. Foddam fwy o wybodaeth...