Darparu Apwyntiadau - Astudiaethau Achos

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ganolbwyntio ar Ddirywiad Macwlaidd sy’n gysylltiedig â Henaint (AMD) i wella’r llwybr a hwyluso rhyddhau cleifion. I ddechrau, roedd y peilot yn canolbwyntio ar symud cleifion ar garlam o’r llwybram fwy o wybodaeth...
O ganlyniad i’r cynnydd sylweddol yn nifer y cyffuriau sydd ar gael i reoli sglerosis ymledol (MS) a symptomau cysylltiedig yn weithredol, mae angen capasiti clinigol ychwanegol i fonitro cleifion yn weithredol, gan gynyddu’r galw am apwyntiadauam fwy o wybodaeth...
Argymhellir mynediad agored brys i Wasanaethau Iechyd Rhywiol er mwyn profi a thrin heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Er bod angen nodi hanes rhywiol llawn y rhan fwyaf o unigolion a chynnal archwiliad clinigol, gall fod yn briodol cynnig holiadur am fwy o wybodaeth...
Yn 2013, nododd ymgynghoriad ledled Gogledd Cymru ddau ffactor a grybwyllwyd gan randdeiliaid; • Byddai defnyddio Fideo-gynadledda yn ddewis amgen derbyniol yn hytrach na mynd i Ysbyty Cyffredinol Dosbarth am apwyntiad fel claf allanol. • Dylidam fwy o wybodaeth...