Gofal Parhaus / Hunanreoli - Astudiaethau Achos

Nid oedd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro broses ffurfiol ar gyfer rhyddhau cleifion â Dirywiad Macwlaidd sy'n Gysylltiedig â Henaint (AMD) ac roedd y gwasanaeth wedi'i ymestyn i'r eithaf. Datblygwyd llwybr AMD newydd, gan gynnwys Polisiam fwy o wybodaeth...
Yn dilyn ymgynghori â chyfranogwyr nodwyd bod pobl wedi gwrthod y gwahoddiad i fod yn bresennol mewn grwpiau wyneb yn wyneb oherwydd cyfyngiadau o ganlyniad i symptomau, logisteg teithio neu anhawster cael amser o’r gwaith. O ganlyniad i’r wybodaeth am fwy o wybodaeth...
Yn hanesyddol mae Podiatreg wedi defnyddio system o roi’r apwyntiad nesaf i gleifion ar adeg y driniaeth gan arwain at drefnu apwyntiadau mewn clinigau hyd at 3 mis ymlaen llaw. Mae hyn wedi lleiahu hyblygrwydd yr apwyntiadau sydd ar gael i ddiwallu am fwy o wybodaeth...