Ar Draws y Llwybr - Astudiaethau Achos

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, roedd cleifion â chanser y prostad tybiedig yn profi oedi wrth dderbyn diagnosis a thriniaeth yn aml. Datblygodd tîm amlddisgyblaethol lwybr newydd sy’n ceisio lleihau’r amser aros rhwng atgyfeirio a chael am fwy o wybodaeth...
Canser endometriaidd yw canser mwyaf cyffredin y llwybr cenhedlol benywaidd yn y byd datblygedig gyda bron 4000 o achosion y flwyddyn yng Nghymru a Lloegr. Yn Ysbyty Wrecsam Maelor, ar gyfartaledd ceir 30 o atgyfeiriadau bob mis. Brysbennir y rhainam fwy o wybodaeth...
Roedd pwysau sylweddol yn adran gynaecoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn achosi her o ran amseroedd aros ar gyfer apwyntiadau cleifion allanol. Roedd angen gwaith gwella oherwydd bod atgyfeiriadau Gynaecoleg fesul 10,000 o’r boblogaeth ynam fwy o wybodaeth...