Beth yw Troi Cornel?

The Swansea Behaviour Change Festival builds upon the Bangor Festival with an emphasis on the real world, practical application of Behaviour Change Science.

Mae Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe yn adeiladu ar yr Ŵyl ym Mangor. Bydd gan yr ŵyl pwyslais ar y byd go iawn a defnydd ymarferol o Wyddor Newid Ymddygiad.

Mae'r teitl; Troi Cornel - Prawfesur Dyfodol Cymru drwy Wyddor Newid Ymddygiad, yn adlewyrchu maint yr her a'r uchelgais sydd eu hangen i greu Cymru sy'n cwrdd â dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mae'n ymwneud â newid y ffordd rydyn ni’n ymddwyn, a beth rydyn ni’n gwneud nawr, i sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael yr un fath o gyfleoedd, neu rhai gwell na’r rhai sydd ar gael i ni.

Mae pob diwrnod wedi cael ei gynllunio i ganolbwyntio ar yr heriau allweddol sy'n ein hwynebu ni fel pobl Cymru. Bydd yr ŵyl yn cynnig cyfuniad o; yr her o 'ba fath o ymddygiad sydd rhaid i ni newid', y wyddoniaeth a'r dystiolaeth sy’n cefnogi’r angen am newid mewn ymddygiad ac enghreifftiau o weithgareddau ymarferol sydd wedi gwneud gwahaniaeth.