Seremoni wobrwyo

 

Cynhaliwyd Seremoni Wobrwyo Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan (CGPCC), dan nawdd Academi Wales ar 25ain Mai yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd. Cafodd y rhai a wahoddwyd y fraint o wrando ar ddau siaradwr gwych, yr Athro Nick Rich, ffrind da a chyfrannwr at y gymuned, a Nigel Owens, dyfarnwr rygbi gorau’r byd.

Gwahoddwyd ceisiadau gan sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac am y tro cyntaf erioed, roeddent yn cael eu sgorio gan y gymuned ar-lein i ddechrau er mwyn tynnu rhestr fer o blith y ceisiadau. Yn ail, roedd y beirniaid yn ystyried y rhestr fer yn sgil y pleidleisiau ar-lein ac yn trafod y ceisiadau ymhellach er mwyn penderfynu ar enillydd cyffredinol y categori. 

 Cynigiwyd lle yn y seremoni i’r rheini a gyflwynodd gais ar gyfer y pedwar categori, ac mae’r rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer, yn ogystal â’r enillwyr, fel a ganlyn:

 

Arweinyddiaeth

 

Gwerth Cyhoeddus

 

Cydweithio

 

Arloesi

 

Diolch i bawb a gyflwynodd gais, a llongyfarchiadau i’r rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer a’r enillwyr yn y pen draw. Rydym yn gobeithio arddangos holl waith da’r enillwyr a’r rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer yn y pedwar categori uchod yn y Gynhadledd Flynyddol nesaf a gynhelir ar 24ain Tachwedd yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd.

 

Gofynnwyd i greu pumed categori am Gyfraniad Rhagorol i Welliant Parhaus mewn Gwasanaethau Cyhoeddus, a chyhoeddwyd enw’r enillydd, Tanya Strange (Nyrs Ranbarthol yn y GIG) yn y seremoni.

 

Gallwch weld dogfennau a fideos ar wefan newydd Academi Wales yn rhan ‘rhwydwaith’ Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan. Cofrestrwch i ymuno â’r safle a thanysgrifio i ardal rhwydwaith y gymuned