Seremoni Wobrwyo 2017

 

 

 

 

Cynhaliwyd ail Seremoni Wobrwyo Flynyddol annibynnol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan (AWCIC), sy'n cael ei noddi gan Academi Wales a'i chadeirio gan Jo Hicks, Cyfarwyddwr Academi Wales, ar 25ain Mai ym Mharc Margam. Cafodd y rheini a wahoddwyd y pleser o wrando ar sgwrs ysbrydoledig gan Richard Parks, cyn chwaraewr rygbi undeb rhyngwladol Cymru a aeth yn ei flaen i fod yn athletwr amgylchedd eithafol.

 

ApplGwahoddwyd ceisiadau gan sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru. Roedd y ceisiadau yn cael eu sgorio gan y gymuned ar-lein i ddechrau er mwyn tynnu rhestr fer o blith y ceisiadau. Yna, fe wnaeth y beirniaid adolygu’r bleidlais ar-lein a luniodd y rhestr fer i drafod y ceisiadau mewn mwy o fanylder er mwyn dod o hyd i enillydd cyffredinol y categori.

 

Gwobrau Categori

Cynigiwyd lle yn y seremoni i’r rheini a gyflwynodd gais ar gyfer y pedwar categori, ac mae’r rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer, yn ogystal â’r enillwyr, fel a ganlyn:

Arweinyddiaeth

Gwerth Cyhoeddus

Cydweithio

Arloesi

 

 

 

Gwobrau Sector

Eleni, cafodd gwobrau sector eu cyflwyno. Roedd y ceisiadau'n cael eu hystyried yn ôl eu sectorau gan banel dyfarnu yn cynnwys aelodau o Academi Wales. Dyma’r enillwyr:

Gwasanaethau Brys

Iechyd

Awdurdod Lleol

Corff Cenedlaethol

 

Diolch i bawb a gyflwynodd gais, a llongyfarchiadau i’r rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer a’r enillwyr yn y pen draw. Rydym yn gobeithio arddangos holl waith da’r enillwyr a’r rheini a gyrhaeddodd y rhestr fer yn y pedwar categori uchod yn y Gynhadledd Flynyddol nesaf a gynhelir ar 29ain Tachwedd yn Stadiwm Liberty, Abertawe.

 

Gofynnwyd am enwebiadau ar gyfer y categori Cyfraniad Eithriadol at Welliant Parhaus mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a chyhoeddwyd enw’r enillydd, Huw Jakeway (Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru) yn y seremoni.

* I weld manylion y seremoni yn 2016, megis y rhestr fer a’r enillwyr, cliciwch yma.