Cynhadledd Flynyddol AWCIC 2018

 

 

Cynhadledd Flynyddol AWCIC 2018

 

Bydd 7fed Cynhadledd Flynyddol Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan yn cael ei chynnal ar 22 Tachwedd 2018. Ym mis Mai eleni, dychwelodd Cymuned Gwelliant Parhaus Cymru i Barc Margam ar gyfer gwobrau blynyddol 2018, ac mae’n braf cyhoeddi bod cynhadledd eleni yn dychwelyd i Ganolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd.

Manteisiwch ar y cyfle hwn i rwydweithio a chwrdd ag eraill o'r Gymuned Gwelliant Parhaus yng Nghymru a thu hwnt a chlywed sut mae cydweithwyr yn yr Alban yn ysbrydoli cymunedau i gydweithio, gan wella Gwasanaethau Cyhoeddus. Ymgysylltwch ag eraill i archwilio beth yw Gweddnewid a gwrando ar rai siaradwyr gwadd a fydd yn rhannu’u profiadau.

Thema eleni yw:

Gweddnewid Gwasanaethau Cyhoeddus - Cymunedau, Cydweithredu a Gwelliant Parhaus

Mae mwy a mwy o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yn cydnabod bod angen gwneud newidiadau sylweddol i'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau. Bydd cael gwasanaethau cynaliadwy sy’n bodloni disgwyliadau defnyddwyr gwasanaethau heddiw ac yn y dyfodol mewn ffordd ddibynadwy yn gofyn am ffyrdd gwahanol o feddwl. Gweddnewid, i bob golwg, yw’r dull y mae mwy a mwy o sefydliadau am ei ddefnyddio. Ond, mae llawer o sefydliadau’n cael trafferth pennu beth ydy gweddnewid a sut mae’n cael ei gyflwyno. Nod y gynhadledd hon fydd rhoi’r cyfle i’r cyfranogwyr archwilio’r broses gweddnewid a sut mae cymunedau sy’n cydweithio mewn perthynas â nodau cyffredin yn defnyddio technegau Gwelliant Parhaus i gael yr atebion.

Ynghyd â’r siaradwyr gwadd, bydd cyfle hefyd i wrando ar enillwyr gwobrau AWCIC eleni, ac i gael gweithdai/cyflwyniadau a fydd yn sôn am bob math o bynciau. Gyda chyfleoedd i rwydweithio, bydd modd i chi ehangu eich cysylltiadau personol yn ogystal â chreu rhwydweithiau a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

Cafwyd adborth da ar gyfer digwyddiad y llynedd ac roedd dros 200 o bobl yn bresennol, felly rydym yn teimlo bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiant i’r gymuned. Mae'r tair cynhadledd ddiwethaf wedi datblygu wrth i ni gyflwyno ffi fechan, ac mae hyn wedi helpu i sicrhau bod y cynadleddau yn llwyddiant. Ac ystyried hynny, mae’n bwysig ein bod yn codi ffi unwaith eto. Y newyddion da yw na fydd y ffi yn newid, a £75 fydd cost y gynhadledd unwaith eto. Eleni, fe fydd gostyngiad ar gael ar gyfer grwpiau, gyda 5 tocyn am £300 neu 10 am £525.

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/7th-annual-all-wales-continuous-improvement-community-conference-tickets-50211575173?aff=ebdssbdestsearch