Cronfa Lotteri Fawr

Mae'r Gronfa Loteri Fawr yn gyfrifol am ddosbarthu 40 y cant o'r holl arian a godir gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da (tua 13 ceiniog o bob punt sy'n cael ei gwario ar docyn Loteri).